LEKCE STEPU
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Lekci pro zrakově postižené právě připravujeme.



MEZINÁRODNÍ STEPAŘSKÝ FESTIVAL BRNO 2019 POMÁHÁ

Během festivalu se kromě ostatních akcí bude konat i lekce stepu pro slepé a zrakově postižené. Ve spolupráci s TyfloCentrem Brno, poskytovatelem sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Jihomoravském kraji, proběhne lekce stepu pro ty, kteří žijí částečně nebo zcela bez zraku.

Step je prakticky jediným tanečním stylem, který mohou plnohodnotně provozovat i lidé se zrakovým postižením, a to díky tomu, že stepař není jen tanečníkem, ale vydáváním zvuků skrz "okované boty", vlastně i muzikantem. Zvuk je neodmyslitelnou součástí stepu, a proto se i lidé bez zraku mohou step naučit díky jejich dobře vyvinutému sluchu.

Pro zrakově postižené bude připraven různorodý program - nejdříve půlhodinová prezentace stepu, jeho historie i současnost doplněná živými ukázkami, a poté, samotná lekce. Na ní se zúčastnění naučí základní úderovou techniku i jednoduché stepové sestavy.